Aktualności

„Dyżurny Roku 2023" – drugi dzień rywalizacji – wyniki

Data publikacji 24.11.2023

Poznaliśmy wyniki drugiej konkurencji przeprowadzonej w ramach finału III Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji.

W drugim dniu turnieju uczestnicy przystąpili do testu wiedzy policyjnej, który obejmuje problematykę z zakresu działania policjantów pełniących służbę na stanowisku kierowania jednostek organizacyjnych Policji, w szczególności:

 1. zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych;
 2. organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji;
 3. form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych;
 4. metod i form organizowania i prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych;
 5. metod i form organizowania i prowadzenia przez Policję działań poszukiwawczych osób;
 6. metod i form wykonywania konwojów i doprowadzeń;
 7. metod i form wykonywania zadań w PDOZ;
 8. wykorzystanie kolczatki drogowej lub pojazdu służbowego;
 9. form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji;
 10. postępowania egzekucyjnego w administracji;
 11. prawa o zgromadzeniach;
 12. prawa o ruchu drogowym;
 13. prawa bezpieczeństwa imprez masowych;
 14. prawidłowych form wywołania w KSWiA;
 15. struktury Krajowych Danych Radiowych Policji;
 16. unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen);
 17. zagadnień z przepisów prawa wykroczeń i prawa karnego;
 18. przestępstw z nienawiści;
 19. interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi;
 20. udzielania pierwszej pomocy.

Test wiedzy zawodowej składa się z 60 pytań. Każde pytanie zawiera cztery proponowane odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź zawodnik otrzymuje jeden punkt. Czas na rozwiązanie testu wynosi 60 minut. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów, o kolejności zajmowanych miejsc decyduje czas rozwiązania testu.

 

I miejsce
kom. Artur OLEJNICZAK – KWP w Gorzowie Wielkopolskim (dyżurny KPP w Nowej Soli)

II miejsce
asp. Tomasz SIENKIEWICZ – KWP w Szczecinie (dyżurny KPP w Białogardzie)

III miejsce
mł. asp. Paweł MAŃKA – KWP we Wrocławiu (dyżurny KMP we Wrocławiu)

Powrót na górę strony