Aktualności

Wprowadzenie Komendanta Szkoły Policji w Katowicach

Data publikacji 23.02.2024

23 lutego 2024 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się uroczystość wprowadzenia komendanta insp. Rafała Stanisławskiego.

Rozkazami z dnia 22 lutego 2024 r. Komendant Główny Policji zwolnił insp. Gabrielę Sochę z pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Szkoły Policji w Katowicach i z dniem 23 lutego 2024 r. przeniósł z urzędu insp. Rafała Stanisławskiego do dalszego pełnienia służby w Szkole Policji w Katowicach i mianował na stanowisko Komendanta Szkoły Policji w Katowicach.

W uroczystej zbiórce udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk, Wojewoda Śląski Marek Wójcik, Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach Grzegorz Mucha, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Tomasz Michułka, Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Słupsku mł. insp. Alina Majchrzak, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek, a także przedstawiciele służb mundurowych, urzędów, instytucji i związków zawodowych.

Głos zabrali: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Rafał Kochańczyk, Wojewoda Śląski Marek Wójcik oraz nowo mianowany Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Rafał Stanisławski.

Uroczystość uświetniła Orkiestra Komendy Wojewódzkiej w Katowicach.

 

Inspektor Rafał Stanisławski to funkcjonariusz z ponad 31-letnim stażem służby, w Policji, którą rozpoczął 16 października 1992 roku na stanowisku aplikanta Plutonu II Oddziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bielsku-Białej.

W latach 1993-2001 zajmował szereg stanowisk wykonawczych w Oddziale Prewencji Policji ówczesnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bielsku-Białej oraz Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku-Białej.

Od lipca 2001 roku kontynuował służbę w Szkole Policji w Katowicach, początkowo na stanowiskach wykonawczych, a w lipcu 2007 roku został mianowany na Naczelnika Wydziału Kadr Szkoły Policji w Katowicach.

Przygotowanie zawodowe i wysoko oceniane umiejętności spowodowały, że w czerwcu 2016 roku ówczesnemu podinspektorowi Rafałowi Stanisławskiemu powierzono pełnienie obowiązków Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach, a w październiku tego roku objął to stanowisko.

Wzorowa, profesjonalna służba, posiadane kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu komórkami i jednostkami organizacyjnymi Policji spowodowały, że w kwietniu 2018 roku ówczesny młodszy inspektor Rafał Stanisławski został powołany na Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, a w marcu 2022 roku objął stanowisko I Zastępcy Komendanta tej jednostki.

Insp. Rafał Stanisławski w czasie swojej służby został uhonorowany, między innymi: Srebrnym Medalem „Za Długoletnią Służbę" i Złotą Odznaką „Zasłużony Policjant".

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.11 MB)

 

Powrót na górę strony