Aktualności

Szkolenie dla Straży Granicznej

Data publikacji 27.03.2024

W dniach od 25 do 27 marca 2024 r. wykładowcy Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego oraz Zakładu Wyszkolenia Specjalnego przeprowadzili II edycję doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu z zakresu czynności związanych z doprowadzeniem osób.

W ramach zawartego porozumienia pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach a Śląskim Oddziałem Straży Granicznej w Raciborzu, w bieżącym roku zaplanowano pięć edycji doskonalenia.

Zakres tematyczny zakończonej drugiej edycji przedsięwzięcia szkoleniowego obejmował zagadnienia dotyczące realizacji doprowadzeń osób, postępowania z osobami zatrzymanymi i doprowadzanymi w oparciu o obowiązujące przepisy prawa z poszanowaniem godności człowieka, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej. Przypomniano, że postępowanie z osobami zatrzymanymi, doprowadzanymi, pozbawionymi wolności powinno być wolne od jakichkolwiek przejawów dyskryminacji oraz zgodne z założeniami Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

W ramach ćwiczeń doskonalono taktyczne i techniczne aspekty związane z doprowadzeniem osób oraz stosowanie procedur postępowania w przypadku wystąpienia wydarzenia nadzwyczajnego.

Powrót na górę strony