Aktualności

Zakończyło się szkolenie zawodowe aspiranckie

Data publikacji 29.03.2024

28 marca 2024 r. w Szkole Policji w Katowicach zakończyło się pierwsze w tym roku szkolenie zawodowe aspiranckie o oznaczeniu kodowym SZA-1/24.

Szkolenie rozpoczęło się 4 kwietnia 2024 r. i uczestniczyło w nim 24 policjantów z garnizonów: dolnośląskiego, lubelskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Szkolenie zawodowe aspiranckie obejmuje tematykę praw człowieka, etyki zawodowej policjanta, problematyki antydyskryminacyjnej, antykorupcyjnej, komunikacji, elementów psychologii, wprowadzenia do organizacji i zarządzania, a także odpowiedzialności dyscyplinarnej, karnej i cywilnej policjantów.

Program zawiera również wybrane zagadnienia z postępowania przygotowawczego, prawa wykroczeń, prawa cywilnego, rodzinnego i administracyjnego, pracy operacyjnej, cyberprzestępczości, ruchu drogowego, ale także przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz postępowania z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie.

Policjanci doskonalili także swoje umiejętności praktyczne z zakresu taktyki i techniki interwencji, wyszkolenia strzeleckiego oraz udzielania pierwszej pomocy.

Egzamin końcowy został z wynikiem pozytywnym zdany przez wszystkich uczestników kursu. Absolwentom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej służbie.

Powrót na górę strony