Aktualności

Zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego SZP-7A/23

Data publikacji 08.05.2024

7 maja 2024 r. w Szkole Policji w Katowicach miało miejsce uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego SZP-7A/23 dla policjantów garnizonów: śląskiego, małopolskiego, opolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

W czasie uroczystej zbiórki Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. dydaktycznych insp. dr Gabriela Socha w obecności kierowników komórek organizacyjnych, kadry, rodzin i bliskich słuchaczy pogratulowała 140 słuchaczom ukończenia szkolenia oraz wręczyła im świadectwa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że dwie osoby zakończyły szkolenie z wyróżnieniem. Ponadto 17 policjantek i policjantów zostało wyróżnionych dyplomami za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszenie poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną.

Przez siedem miesięcy nauki policjanci przygotowywani byli teoretycznie i praktycznie do wykonywania podstawowych czynności służbowych, m.in. w zakresie ustalania okoliczności zdarzeń i zabezpieczania ich miejsca, zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, ujawniania sprawców wykroczeń i przestępstw, taktyki i technik interwencyjnych, udzielania pierwszej pomocy oraz wyszkolenia strzeleckiego.

Szkolenie zakończone egzaminem w formie testu wiedzy pozwoli absolwentom na wykonywanie zadań w służbie prewencyjnej w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i oddziałów prewencji Policji. Nowym funkcjonariuszom gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym i wielu sukcesów w służbie.

Powrót na górę strony