Aktualności

Zakończenie kursu z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Data publikacji 12.09.2017

W dniach 4 – 8 września b.r. w Szkole Policji w Katowicach odbył się kurs specjalistyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym uczestniczyło dwudziestu policjantów.

W dniach 4 – 8 września b.r. w Szkole Policji w Katowicach odbył się kurs specjalistyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym uczestniczyło dwudziestu policjantów.

W trakcie tygodniowego pobytu kursanci pogłębiali swoje umiejętności w zakresie zadań  koordynatora w ramach procedury przeciwdziałania przemocy  w rodzinie oraz prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego z tego zakresu. Krótki, aczkolwiek intensywny, program szkolenia wypełniony był zajęciami teoretycznymi oraz praktycznymi, podczas których słuchacze  mieli m.in. możliwość sprawdzenia swoich kompetencji.

W ramach prowadzonych zajęć funkcjonariusze udali się również z wizytą do Specjalistycznego  Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Przystań” w Świętochłowicach, gdzie pod opieką Pani Kierownik mgr Haliny Kozioł i pracowników ośrodka, uczestniczyli w zajęciach terapeutycznych z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.