Aktualności

Narada służbowa w ramach X Finału Zawodów „Dzielnicowy Roku”

Data publikacji 19.10.2017

W trakcie dziesiątego finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku” 19 października br. zorganizowana została narada służbowa naczelników Kierownictwa Biura Prewencji KGP, Wydziałów Prewencji KWP/KSP, przedstawicieli szkół policyjnych oraz koordynatorów ds. dzielnicowych KWP/KSP.

Naradę rozpoczęli – Komendant Szkoły insp. dr Rafał Kochańczyk oraz Naczelnik Biura Prewencji KGP mł. insp. Robert Kumor, którzy przywitali uczestników spotkania.

Tematyka narady obejmowała zagadnienia związane z pracą dzielnicowych oraz poszczególnymi obszarami programu „Dzielnicowy bliżej nas”. Pierwszą z podejmowanych kwestii była ocena funkcjonowania podstawowych komórek służby prewencyjnej za okres styczeń-wrzesień 2017 r. Omówiono również zalecenia wynikające z zadania audytowego pt. „Funkcjonowanie dzielnicowych po wejściu w życie zarządzenia nr 5/16 KGP z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowych i kierownika dzielnicowych”.

Naczelnicy Wydziałów Prewencji KWP w: Gorzowie Wielkopolskim, Opolu i Szczecinie przedstawili podejmowane i planowane działania w garnizonie lubuskim, opolskim i zachodniopomorskim na rzecz osiągnięcia zakładanej wartości mierników ocennych w obszarze funkcjonowania dzielnicowych nr 3 i 5.

Na temat mierników ocennych referat zaprezentował Ekspert Wydziału Prewencji KGP kom. Piotr Rzeźnik, zaś Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Katowicach podinsp. Dawid Kaszuba przedstawił narzędzia do realizacji przez dzielnicowych zadań profilaktycznych w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo” w postaci materiałów metodycznych służących do prowadzenia zajęć w placówkach oświatowych.

W dalszej części narady Naczelnik Wydziału Prewencji KWP w Lublinie insp. Wojciech Czapla omówił podejmowane działania prewencyjne w przypadkach oszustw na wnuczka. Naczelnik Wydziału Prewencji KSP podinsp. Agnieszka Gajewska-Kosim zaprezentowała na przykładzie garnizonu stołecznego priorytety w służbie dzielnicowego i ich wpływ na poprawę bezpieczeństwa. Podjęto również zagadnienie Systemu Wspomagania Dowodzenia jako jednego z narzędzi wykorzystywanych do realizacji zadań przez dzielnicowego, które przedstawił podkom. Piotr Kubas – specjalista Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie

Na zakończenie uczestnicy narady wzięli udział w dyskusji oraz sformułowali wnioski do realizacji.