Szkolenie dla policjantów z Mołdawii - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Szkolenie dla policjantów z Mołdawii

Data publikacji 20.11.2017

W dniach 13-17 listopada br. gościliśmy w naszych murach ośmiu policjantów z Mołdawii, dla których kadra dydaktyczna naszej szkoły przeprowadziła doskonalenie zawodowe z zakresu służby dzielnicowego.

Przedsięwzięcie zorganizowane zostało wspólnie z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji KGP i obejmowało swoim zakresem zagadnienia prawne, organizację, metody i formy pełnienia służby przez dzielnicowego, realizowaną przez niego profilaktykę społeczną oraz przeprowadzane policyjne interwencje. Doskonalenie to wzbogacone zostało wizytą w I Komisariacie Policji w Sosnowcu, gdzie  w ramach zajęć praktycznych uczestnicy zapoznali się z podstawami nowej koncepcji pracy dzielnicowych „Dzielnicowy Bliżej Nas”, działaniem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz aplikacji Moja Komenda. Szczególnie żywo zainteresował ich program „Patrol Przyjazny Dziecku”, którego ideę, według naszych gości z powodzeniem można by przenieść i wdrożyć do realizacji w Mołdawii. Opisane przedsięwzięcie szkoleniowe pomimo, że realizowane było po raz pierwszy, zostało przez policjantów mołdawskich bardzo pozytywnie ocenione.