Zakończenie kursu - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu

Data publikacji 19.12.2017

W dniach 14 - 15 grudnia 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się kolejna edycja doskonalenia lokalnego w zakresie pełnienia wspólnych patroli przygranicznych, pościgu transgranicznego i postępowania z uczestnikami ruchu drogowego.

Doskonalenie przeprowadzili wykładowcy z Ośrodka Szkolenia Policji Czeskiej Republiki we Frydku – Mistku: kpt. Mgr BC. Leo Kohot i kpt. Bc. Martin Cymorek. W szkoleniu uczestniczyli policjanci garnizonu śląskiego, opolskiego i dolnośląskiego, realizujący na co dzień zadania w pasie przygranicznym. Ponadto po raz pierwszy w doskonaleniu uczestniczyli funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Kolejne edycje planowane są na pierwsze półrocze 2018 roku.