Zakończenie kursu pierwszej pomocy - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu pierwszej pomocy

Data publikacji 21.12.2017

Po raz ostatni w tym roku w dniach 11-15 grudnia 2017 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się dwudziesta druga edycja kursu specjalistycznego z zakresu udzielania pierwszej pomocy o oznaczeniu kodowym UPP-22/17.

Zajęcia odbywały się na sali WCSpp, znajdującej się w Wielofunkcyjnym Centrum Symulacji, gdzie jedenastu policjantów, przez pięć dni, doskonaliło swój warsztat w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Tematyka kursu obejmowała szeroki zakres zagadnień dotyczących postępowania z poszkodowanymi urazowymi i nieurazowymi, z zatrzymaniem krążenia oraz innymi przypadkami np. zawał mięśnia sercowego, hipotermia, napad drgawkowy, oparzenia, odmrożenia jak również metody ewakuacji. Wszyscy policjanci zakończyli kurs z wynikiem pozytywnym.