Delegacja z niemieckiej Akademii Policyjnej - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Delegacja z niemieckiej Akademii Policyjnej

Data publikacji 19.01.2018

W związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach i Akademią Policyjną Nadrenii Palatynatu w Hahn, w ramach praktyk, przebywali w naszej jednostce niemieccy policjanci.

W trakcie tygodniowej wizyty, pod opieką podinsp. Adama Wareckiego, funkcjonariusze z Niemiec zapoznali się ze strukturą, organizacją i zadaniami Szkoły Policji w Katowicach. Nie zabrakło również prezentacji naszych obiektów.

Podczas pobytu, w ramach styczniowych praktyk, nasi goście mieli możliwość zapoznać się z systemem naboru i kształcenia policjantów w Polsce, rodzajem i zakresem szkoleń realizowanych przez Szkołę Policji w Katowicach, a także odbyć 3 dniowe praktyki w KMP w Katowicach oraz  w OPP w Katowicach.