Kurs ANI 1/18 zakończony - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Kurs ANI 1/18 zakończony

Data publikacji 06.03.2018

W dniach 19 lutego - 2 marca 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych o symbolu ANI-1/18.

Zajęcia prowadzili wykładowcy Zakładu Wyszkolenia Specjalnego podinsp. Paweł Wąsiel oraz mł. asp. Piotr Warchoł. Policjanci uczestniczący w kursie doskonalili swoje umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji oraz udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym podczas interwencji. Ćwiczenia obejmowały umiejętności posługiwania się bronią palną oraz środkami przymusu bezpośredniego w trakcie podejmowanych przez nich działań związanych z zatrzymywaniem osób agresywnych i niebezpiecznych. Wiedza zdobyta przez policjantów w trakcie szkolenia niewątpliwie wpłynie na poprawienie bezpieczeństwa podczas podejmowania przez nich interwencji w służbie.