Zakończenie kursu ZZL-01/18 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu ZZL-01/18

Data publikacji 16.03.2018

W dniach 12-16 marca 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi o oznaczeniu kodowym ZZL-1/18.

Kurs miał na celu przygotowanie policjantów z jednostek terenowych pełniących rolę przełożonych do prawidłowego kształtowania relacji w podległych im zespołach. Tygodniowa praca ukierunkowana była na wykorzystywanie kompetencji społecznych przełożonego do budowania współpracującego i skutecznego zespołu oraz na efektywne rozwiązywanie problemów w środowisku służby i pracy. Uczestnicy kursu nabywali wiedzę o tym jak wyznaczać zasady współpracy i skutecznie komunikować się z podwładnymi w różnych (czasem trudnych) sytuacjach zawodowych.

Intensywne warsztatowe zajęcia prowadzili: nadkom. Monika Skorek i st. asp. Mirosław Falkiewicz z Zakładu Ogólnozawodowego.

W ostatnim dniu kursu uczestnicy otrzymali świadectwa jego ukończenia z rąk kierownika Zakładu Ogólnozawodowego – mł. insp. Mirosława Grobelczyka.