Słodkie upominki - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Słodkie upominki

Data publikacji 14.05.2018

10 maja 2018 r. przedstawiciele kadry i samorządu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach przekazali do placówek opiekuńczo-wychowawczych, tj. Fundacji „Nasze Zagłębie” w Czeladzi i Domu Dziecka „Tęcza” w Katowicach słodycze – ponad 450 czekolad – zebranych w trakcie koleżeńskich zbiórek oraz w ramach akcji honorowego oddawania krwi.

Zbiórka odbyła się z inicjatywy przedstawicieli Samorządu Słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach oraz działającego w szkole Klubu HDK PCK. Otrzymaliśmy także zapewnienia o potrzebie kontynuowania tego rodzaju akcji  niosących pomoc podopiecznym placówek opiekuńczo-wychowawczych i ich opiekunom. Pracownicy przekazali także informacje o bieżących potrzebach placówek, co pozwoli na zorganizowanie wsparcia w ramach planowanej zbiórki rzeczowej. Otrzymaliśmy gorące podziękowania, które również tą drogą przekazujemy wszystkim słuchaczom oraz honorowym krwiodawcom naszej szkoły.