Zakończenie DZO-1/18 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie DZO-1/18

Data publikacji 28.06.2018

28 czerwca zakończyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne o oznaczeniu kodowym DZO - 1/18.

W ramach tego kursu kwalifikacje swe podnosiło 15 funkcjonariuszy na co dzień pełniących służbę w jednostkach terenowych z garnizonów południowej Polski. Znaczącą rolę w prowadzeniu kursu miał prowadzący zajęcia ekspert Wydziału Sztab Policji KWP w Kielcach podinsp. Michał Jończyk. Jego bogate doświadczenie i umiejętność przekazu wiedzy zaowocowały ogromnym zainteresowaniem i wymianą informacji ze strony słuchaczy kursu obejmującego tę niełatwą tematykę policyjną. W ostatnim dniu  wszyscy uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz wymienili się swoimi danymi kontaktowymi co w przyszłości  z pewnością zaowocuje lepszą współpracą między komórkami realizującymi zadania obronne jednostek organizacyjnych Policji.