Prawa człowieka a Policja - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Prawa człowieka a Policja

Data publikacji 30.08.2018

W dniu 29 sierpnia 2018 r. Pełnomocnik Komendanta Szkoły Policji w Katowicach ds. Ochrony Praw Człowieka przeprowadził wykład inauguracyjny z nowoprzyjętymi policjantami szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP - 6/18.

W ramach spotkania kom. Marcin Sędek zapoznał słuchaczy z zadaniami służbowymi jakie wykonuje sprawując powyższą funkcję, następnie przedstawił ogólne informacje na temat etyki zawodowej policjanta oraz praw i wolności człowieka w codziennej służbie. Ponadto, nawiązując do historii Policji i wątków patriotycznych wyjaśnił znaczenie pojęcia służby, etosu zawodu policjanta oraz praworządności.

Podsumowaniem spotkania było przybliżenie problematyki kształtowania pożądanych postaw i zachowań funkcjonariuszy podczas pełnienia służby.