Aktualności

Wizyta aplikantów z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie

Data publikacji 01.10.2018

W dniu 29 września 2018 r. Szkołę Policji w Katowicach odwiedziła kolejna grupa 51 aplikantów z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. Celem wizyty była realizacja modułu szkolenia z prawa karnego materialnego poświęconego przestępstwom przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego.

W ramach współpracy, pomiędzy Szkołą Policji w Katowicach, a Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, fragment modułu poświęcony zagadnieniom odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy policji w związku z wykorzystaniem środków przymusu bezpośredniego (dotyczy odpowiedzialności za czyn z art. 231 kodeksu karnego) realizowany jest na terenie naszej Szkoły. Zajęcia teoretyczne przeprowadzili wykładowcy z KSSIP, a praktyczne wykładowcy z  Szkoły Policji w Katowicach.

Szkolenie rozpoczęło się od wykładu poświęconego podstawom prawnym i faktycznym zatrzymania oraz od karnomaterialnej oceny zdarzenia, w którym policjanci podczas interwencji wobec kierującego pojazdem mechanicznym, z uwagi na okoliczności, użyli środków przymusu bezpośredniego. Ocena dokonywana została na podstawie materiału filmowego przygotowanego przez wykładowców Szkoły Policji w Katowicach.

Kolejny element zajęć miał na celu poznanie metodyki nauczania technik interwencji oraz praktycznych aspektów użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.

Część praktyczna obrazująca zasady taktyki podejmowanych działań rozpoczęła się na terenie strzelnicy od wykładu z zakresu balistyki i wyszkolenia strzeleckiego, który połączony był z prezentacją poszczególnych jednostek broni palnej stosowanych przez polską policję i omówieniem zasad jej użycia podczas interwencji.

Wykładowcy Szkoły Policji w Katowicach omówili i przeprowadzili również ćwiczenia z zakresu technik interwencji z wykorzystaniem siły fizycznej, kajdanek, tasera oraz pałki służbowej stosowanych przez policjantów podczas zatrzymań i konwojowania osoby. Ponadto aplikanci w ramach tego bloku brali czynny udział w symulacjach różnych interwencji, w których realizowali czynności policjantów podejmujących działania w obiektach zamkniętych.