Niemiecki policjant odbył praktykę w naszej szkole - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Niemiecki policjant odbył praktykę w naszej szkole

Data publikacji 24.10.2018

W dniach 22-24 października praktykę zawodową odbywał w naszej szkole nadkomisarz (Hauptkomissar) Sebastian Sordon z Akademii Policyjnej Badenii-Wirtembergii, kontynuujący naukę na studiach magisterskich na kierunku „Administracja publiczna – zarządzanie policją” na Niemieckim Uniwersytecie Policyjnym w Münster.

Częścią dwuletniego programu nauczania na wyższych studiach oferowanych przez tę niemiecką uczelnię policyjną są zagraniczne praktyki, które obowiązkowo muszą odbyć wszyscy studenci, w tym także oficerowie kontynuujący naukę na studiach magisterskich.

Podczas trzydniowego pobytu w naszej szkole kolega z policji niemieckiej miał możliwość szczegółowo zapoznać się ze strukturą i organizacją polskiej Policji, systemem szkolenia realizowanego przez Szkołę Policji w Katowicach oraz pozostałe jednostki szkoleniowe w kraju. Program wizyty obejmował również zagadnienia związane ze współpracą polskiej Policji z prokuraturą, sądami oraz innymi służbami i podmiotami odpowiedzialnymi za kwestie bezpieczeństwa i porządku publicznego w naszym kraju. Nadkomisarz Sordon zapoznał się z bazą i ofertą szkoleniową, którą dysponuje nasza szkoła, jak również warunkami do nauki i wypoczynku oferowanymi dla naszych słuchaczy.

W ostatnim dniu swojej wizyty spotkał się z Komendantem Szkoły dr. Rafałem Kochańczykiem oraz mógł podpatrywać kolejną edycję Finału Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”.