Aktualności

„Dyżurny Roku 2018" – drugi dzień rywalizacji – wyniki

Data publikacji 23.11.2018

Poznaliśmy już wyniki po drugim dniu I Finału Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji.

Uczestnicy konkursu zmagali się dzisiaj z testem wiedzy policyjnej, który obejmował następującą problematykę:

 • zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych;
 • organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji;
 • form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych;
 • metod i form organizowania i prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych;
 • użycia ŚPB, w tym kolczatki drogowej lub pojazdu służbowego;
 • form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji;
 • postępowania egzekucyjnego w administracji;
 • prawa o zgromadzeniach;
 • prawa o ruchu drogowym;
 • prawidłowych form wywołania w KSWiA Strukturach Krajowych Danych Radiowych Policji;
 • unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen);
 • przestępstw z nienawiści;
 • interwencji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi;
 • udzielania pierwszej pomocy.

Najwięcej punktów zdobyli:

I miejsce – kom. Adam WANDOCH (KWP SZCZECIN)

II miejsce – podkom. Jonasz STRAMCZEWSKI (KWP POZNAŃ)

III miejsce – podkom. Marcin PĘCIAK (KWP ŁÓDŹ)