Podsumowanie turnieju dyżurnych - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Podsumowanie turnieju dyżurnych

Data publikacji 21.12.2018

W dniach 20-21 grudnia 2018 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyło się spotkanie zespołu do nadzorowania i przebiegu Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji, którego celem było opracowanie sprawozdania z przebiegu eliminacji i finału turnieju.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele organizatorów turnieju, tj. z ramienia Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji podinsp. Andrzej Swobut i nadkom. Leszek Mech, a ze strony Szkoły Policji w Katowicach mł. insp. Dariusz Walczak oraz nadkom. Barbara Biestek. Podczas spotkania przeanalizowano i omówiono przebieg eliminacji i finału turnieju, poziom turnieju, oceniono przebieg prac zespołu organizacyjnego, w tym poziom merytoryczny przygotowanego pakietu finałowego.

Organizacja turnieju, poziom merytoryczny zawodników uczestniczących w finale turnieju, a także mechanizmy współpracy ocenione zostały bardzo wysoko, a jednym z wniosków, rekomendowanym do akceptacji przez Komendanta Głównego Policji było organizowanie turnieju w kolejnych latach.

W tym miejscu wypada przypomnieć, że w ostatnim kwartale 2017 r. inicjatorami przeprowadzenia I edycji turnieju byli zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach oraz ówczesny Dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji insp. Grzegorz Baczyński.

Często podkreślamy, że „sukces ma wielu ojców”, jednak w tym przypadku ta metafora ma prawdziwy wymiar. Sprawna organizacja turnieju, wysoki poziom merytoryczny to zasługa przede wszystkim:

 • insp. dra Rafała Kochańczyka – Komendanta Szkoły Policji w Katowicach;
 • insp. Jarosława Gałuszki – zastępcy ds. dydaktycznych Komendanta Szkoły Policji w Katowicach;
 • insp. Macieja Nestoruka – Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji;
 • mł. insp. Piotra Urbanika – naczelnika Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji,

a także członków zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Policji decyzją nr 132 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do nadzorowania i oceny przebiegu Ogólnopolskiego Turnieju Służby Dyżurnej Jednostek Organizacyjnych Policji w składzie:

Przewodniczący zespołu:

 • mł. insp. Dariusz Walczak – kierownik Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach.

Członkowie zespołu:

 • podinsp. Alicja Świrk – p.o. zastępcy kierownika Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach;
 • podinsp. Leszek Dyduch – zastępca kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie;
 • podinsp. Andrzej Swobut – ekspert Wydziału Dyżurnych Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji;
 • podinsp. Robert Czerniawski – starszy wykładowca Instytutu Służby Prewencyjnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
 • podinsp. Jacek Wróbel – starszy wykładowca Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach;
 • podinsp. Krzysztof Olejnik – wykładowca Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Słupsku;
 • nadkom. Leszek Mech – ekspert Wydziału Dyżurnych Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji;
 • nadkom. dr Anna Zubrzycka – starszy wykładowca Instytutu Służby Prewencyjnej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
 • kom. Barbara Biestek – wykładowca Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach;
 • nadkom. Monika Skorek – młodszy wykładowca Zakładu Ogólnozawodowego Szkoły Policji w Katowicach;
 • podkom. Artur Winnicki – wykładowca Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Słupsku;
 • asp. szt. Krzysztof Kasprzycki – młodszy wykładowca Zakładu Prewencji i Ruchu Drogowego Szkoły Policji w Katowicach.

Na końcowy sukces przedsięwzięcia pracowało również wiele innych, nie wskazanych z imienia i nazwiska osób, bez których sprawny przebieg turnieju byłby niemożliwy.

Dziękując wszystkim za zaangażowanie wypada życzyć zdrowych, spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szampańskiej zabawy w Nowy Rok.