Szkolenie dla Służby Celno-Skarbowej - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Szkolenie dla Służby Celno-Skarbowej

Data publikacji 05.03.2019

W dniach 26-27 lutego 2019 roku w Szkole Policji w Katowicach odbyło się kolejne doskonalenie zawodowe dla 14 funkcjonariuszy Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach z zakresu taktyki i techniki zatrzymywania oraz kontroli środków przewozowych.

Podczas wykładu w części teoretycznej uczestnicy zostali zapoznani z podstawami prawnymi i faktycznymi z zakresu kontroli ruchu drogowego, zasadami wyboru bezpiecznego miejsca do zatrzymania pojazdu oraz sposobami wydawania sygnałów i poleceń do zatrzymania. W ramach części praktycznej przedstawiono sposoby podawania sygnałów do zatrzymania pojazdu. Drugiego dnia uczestnicy szkolenia zostali zapoznani z ogólnymi zasadami bezpieczeństwa i asekuracji podczas wykonywania czynności kontrolnych oraz przeszukania środków przewozowych.  

Po pokazie wykładowców Szkoły Policji w Katowicach funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej wykonywali ćwiczenia praktyczne z zakresu zatrzymywania pojazdów do kontroli drogowej, taktyki zatrzymywania osób znajdujących się w pojeździe, stawiających opór oraz posługujących się niebezpiecznymi przedmiotami lub bronią palną.