Seminarium Taktyki i Technik Interwencji - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Seminarium Taktyki i Technik Interwencji

Data publikacji 03.06.2019

W dniach 27-31 maja 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach odbyło się Seminarium Taktyki i Technik Interwencji, w ramach którego realizowane były zajęcia praktyczne na podstawie założeń projektu partnerskiego programu Erasmus+ pt.: Szkolenie i przygotowanie policjantów regionu Morza Bałtyckiego (Łotwa, Litwa, Polska, Estonia) do korzystania z jednolitego modelu stosowania siły fizycznej.

Uczestnikami byli nauczyciele policyjni ze szkół i ośrodka szkolenia Policji, przedstawiciele komend wojewódzkich Policji oraz instruktorzy innych służb mundurowych: Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Izby Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i Żandarmerii Wojskowej.

W pierwszym dniu seminarium przedstawiono uczestnikom założenia programu opracowanego w ramach projektu Erasmus+, a następnie przeprowadzono zajęcia praktyczne pt.: Stosowanie podstawowych technik użycia pałki służbowej, kajdanek, ręcznego miotacza substancji obezwładniających oraz broni palnej. Na zakończenie pierwszego dnia zaplanowane było strzelanie w warunkach stresowych z broni palnej krótkiej.

Na seminarium obecni byli również eksperci systemów i sportów walki, międzynarodowy mistrz mieszanych sztuk walki kategorii lekkiej Artur „Kornik” Sowiński oraz główny sędzia federacji mieszanych sztuk walki Tomasz Bronder, którzy przedstawili instruktorom techniki możliwe do wykorzystania przez funkcjonariuszy w trakcie interwencji. Mimo bardzo napiętego programu seminarium przez cały czas jego trwania instruktorzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także potrafili znaleźć czas, by wymienić się rozwiązaniami trudnych sytuacji taktycznych nie tylko od strony technicznej, ale i prawnej. Niewątpliwym jednak sukcesem seminarium było to, że instruktorzy różnych służb po raz kolejny mogli się spotkać i wspólnie ćwiczyć w koleżeńskiej atmosferze.

Nadzór nad przebiegiem seminarium sprawował kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego mł. insp. Tomasz Stechnij, odpowiedzialnymi za organizację i prowadzenie zajęć seminaryjnych byli: podinsp. Mariusz Skucha, nadkom. Lubomir Stasiak, mł. asp. Piotr Warchoł oraz sierż. szt. Adrian Grela – nauczyciele policyjni Zakładu Wyszkolenia Specjalnego.