Zakończenie kursu KSDyż-1/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu KSDyż-1/19

Data publikacji 15.07.2019

Zakończyła się pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego dla służby dyżurnej jednostek organizacyjnych Policji, podczas której swe umiejętności doskonaliło dwudziestu doświadczonych policjantów.

W czasie zajęć kursanci przyswajali wiedzę z zakresu wykorzystania przez służbę dyżurną systemów teleinformatycznych, urządzeń technicznych będących na stanowisku kierowania, a także doskonalili swoje umiejętności w zakresie postępowania w przypadku zaistnienia wybranych zdarzeń. Ponadto w trakcie szkolenia mieli możliwość odwiedzenia i zapoznania się ze specyfiką służby w wydziale Sztab Policji KWP oraz WSK w Katowicach. Odwiedzili również funkcjonujące w urzędzie wojewódzkim Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz tamę w Goczałkowicach. Na zakończenie szkolenia uczestnicy odebrali świadectwa ukończenia kursu i wrócili do swych jednostek, gdzie wykorzystają nabytą wiedzę i umiejętności w codziennej służbie.

  • Grupa słuchaczy kursu specjalistycznego przed wejściem do budynku dydaktycznego