Zakończenie kursu RDo-5/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie kursu RDo-5/19

Data publikacji 07.10.2019

04 października 2019 r. zakończyła się kolejna edycja kursu specjalistycznego dla policjantów ruchu drogowego o oznaczeniu kodowym RDo-5/19.

W okresie od 16 września 2019 r. do 04 października 2019 r. odbył się kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część ogólna. W trakcie kursu swoje umiejętności podnosiło dwudziestu  policjantów pełniących na co dzień służbę w komórkach ruchu drogowego. Funkcjonariusze z kilkunastu jednostek Policji przeszli szkolenie, w ramach którego wykonywali szereg zadań praktycznych z zakresu zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego, dokumentowania warunków drogowych, przeprowadzenia  oględzin pojazdów, zabezpieczenia śladów kryminalistycznych mogących wystąpić na miejscu wypadku. Policjanci doskonalili umiejętności praktyczne z zakresu posługiwania się bronią palną oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Szkolenie obejmowało także tematykę związaną z zagadnieniami dotyczącymi informatyki policyjnej jak również realizowania czynności w postępowaniu administracyjnym oraz udzielania informacji mediom.

W ostatnim dniu szkolenia słuchacze otrzymali świadectwa ukończenia kursu, a przed nimi kolejny etap szkolenia specjalistycznego o oznaczeniu kodowym RDs.