Sympozjum szkoleniowe - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Sympozjum szkoleniowe

Data publikacji 30.10.2019

29 października 2019 r. w auli naszej szkoły odbyło się sympozjum szkoleniowe pt.: "Psychoprofilaktyka w służbach mundurowych jako element poprawy dobrostanu psychicznego społeczeństwa" zorganizowane wspólnie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi i Szkołę Policji w Katowicach, finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach programów zdrowotnych realizowanych przez Departament Zdrowia MSWiA.

Sympozjum miało charakter merytorycznej debaty nad poprawą profilaktyki problemów zdrowia psychicznego funkcjonariuszy i pracowników służb mundurowych, którzy na co dzień realizują zadania związane z zagrożeniami powodującymi sytuacje stresogenne, wymagające ponad przeciętnej koncentracji i uwagi czy tez sytuacje działające na psychikę funkcjonariusza. Tematyka debaty dotyczyła także poprawy organizacji przedsięwzięć mających na celu zapobieganie depresji i samobójstwom oraz wypaleniu zawodowemu w populacji pracowników i funkcjonariuszy służb mundurowych. Przedstawiona została również dotychczas realizowana terapia wspierająca indywidualna w ramach procedury współpracy psychologów Policji, PSP, SG, SOP z PPP MSWiA w zakresie sposobu organizowania i realizowania pomocy dla osób w stanach kryzysu zagrażającego zdrowiu psychicznemu.

O godz. 9.30 uczestników sympozjum przywitali dr n. med. Piotr Grazda – Dyrektor SP ZOZ MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi oraz insp. dr Rafał Kochańczyk Komendant Szkoły Policji w Katowicach,

Prelegenci zaprezentowali następujące wystąpienia:

  • „Komunikacja w sytuacjach podwyższonego ryzyka. Implikacje dla służb mundurowych” oraz „Czy twój język cię zdradza? – Językowy odcisk palca” – prof. zw. dr hab. Jadwiga Stawnicka – Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,
  • „Policjant a osoba z zaburzeniami samokontroli” – mł.insp. Ryszard Jakubowski – Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych Szkoły Policji w Słupsku,
  • „Sprawdzenie stanu psychofizycznego policjanta jako element odprawy do służby” – insp. Dr Rafał Kochańczyk – Komendant Szkoły Policji w Katowicach,
  • „Komunikacja – predyktorem dobrostanu służbowego i społecznego czy czynnikiem zakłócającym relacje. Refleksje na przykładzie badań własnych”– insp. dr hab. Iwona Klonowska – Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji,
  • „Synergia w relacjach interpersonalnych i społecznych. Wypalenie zawodowe” – ks. prof. Zenon Uchnast – Dyrektor Instytutu Psychologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu,
  • „Działalność Zakładu Opieki Zdrowotnej Medycyny Pracy Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach w zakresie profilaktyki wypalenia zawodowego funkcjonariuszy Służby Więziennej" – mgr Ewa Ryś – Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach,
  • „Przedstawienie procedury współpracy psychologów służb mundurowych na przykładzie współpracy SP ZOZ MSWiA w Katowicach” – dr n. hum. Ewa Bujoczek – SP OZ MSWiA w Katowicach.