Zakończył się kurs RDo-2/20 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończył się kurs RDo-2/20

Data publikacji 03.03.2020

28 lutego 2020 r. zakończył się kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część ogólna o oznaczeniu kodowym RDo-2/20.

W trakcie kursu swoje umiejętności podnosiło dwudziestu policjantów pełniących na co dzień służbę w komórkach ruchu drogowego. Funkcjonariusze z kilkunastu jednostek Policji przeszli doskonalenie, w ramach którego wykonywali szereg zadań praktycznych z zakresu zabezpieczenia miejsca zdarzenia drogowego, dokumentowania warunków drogowych, przeprowadzenia oględzin pojazdów, zabezpieczenia śladów kryminalistycznych mogących wystąpić na miejscu wypadku. Policjanci doskonalili umiejętności praktyczne z zakresu posługiwania się bronią palną oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Kurs obejmował także tematykę związaną z zagadnieniami dotyczącymi informatyki policyjnej, jak również realizowania czynności w postępowaniu administracyjnym oraz udzielania informacji mediom.

W ostatnim dniu słuchacze otrzymali świadectwa ukończenia kursu, a przed nimi kolejny etap szkolenia specjalistycznego – część szczególna (RDs).