Zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego SZP- 4/19 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego SZP- 4/19

Data publikacji 11.03.2020

W dniu 10 marca 2020 r. o godz. 14.00 miało miejsce uroczyste zakończenie szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu SZP- 4/19.

W szkoleniu, które rozpoczęło się 8 sierpnia 2019 r. uczestniczyli słuchacze z garnizonów: śląskiego i małopolskiego. Do egzaminu końcowego przystąpiło 89 słuchaczy i wszyscy ukończyli go z wynikiem pozytywnym. Dyplomy i świadectwa ukończenia szkolenia wręczył słuchaczom Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwy w sprawach dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka.

Za wzorowe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych i pozasłużbowych, duży wkład pracy i zaangażowanie w podnoszeniu poziomu kwalifikacji zawodowych, kreatywną działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną, wyróżnieni dyplomem przez Komendanta Szkoły Policji w Katowicach zostali niżej wymienieni policjanci:

post. Łukasz Dymek;     
post. Marek Mroziński;              
post. Łukasz Palka;                   
post. Michał Sobol;                    
post. Paweł Jankowski;             
post. Kamil Pepliński;
post. Grzegorz Konsek; 
post. Bartłomiej Cembrzyński;
post. Grzegorz Szymera;
post. Damian Gierga;
post. Patrycja Perek;     
post. Dominika Piórkowska;      
post. Marek Stawiński;  
post. Łukasz Lesiak;                  
post. Mateusz Jaros;
post. Sylwia Parkitna;