Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego SZP-2/20 - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego SZP-2/20

Data publikacji 12.03.2020

12 marca 2020 r. na placu apelowym Szkoły Policji w Katowicach odbyła się uroczysta zbiórka inaugurująca rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego o oznaczeniu kodowym SZP-2/20.

Słuchaczy przywitał Zastępca Komendanta Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka, który podczas swego wystąpienia podkreślił wagę rozpoczynającego się szkolenia w służbie każdego policjanta, a samym słuchaczom życzył wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności zawodowych.

Szkolenie rozpoczęło 106 słuchaczy z garnizonów: śląskiego, łódzkiego i mazowieckiego.

W trakcie 144 dni szkoleniowych nowi adepci sztuki policyjnej zdobywać będą podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu prawa, służby patrolowej, psychologii, kryminalistyki, pierwszej pomocy, jak również nauczą się bezpiecznie obsługiwać broń palną oraz stosować środki przymusu bezpośredniego.

Szkolenie zakończy się egzaminem w dniu 2 października 2020 roku.