Działalność wydawnicza w Szkole Policji w Katowicach - Aktualności - Szkoła Policji w Katowicach

Aktualności

Działalność wydawnicza w Szkole Policji w Katowicach

Data publikacji 19.05.2020

Szkoła Policji w Katowicach jest jednostką organizacyjną Policji powołaną do prowadzenia szkoleń i doskonalenia zawodowego policjantów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Policji.

Głównym kierunkiem działalności naszej Szkoły jest oczywiście prowadzenie szkoleń i doskonalenia zawodowego policjantów oraz pracowników jednostek organizacyjnych Policji. Oprócz naszej podstawowej aktywności Szkoła Policji w Katowicach prowadzi również działalność wydawniczą. Opiera się ona na trzech podstawowych formach. Pierwsza to materiały dydaktyczne opracowane głównie przez pracowników Szkoły w celu ich wykorzystania w procesie dydaktycznym.

Kolejne to wydawana w ramach serii „Protegere et Prodesse” publikacja zbiorowa o większej objętości stronicowej, zawierająca teksty pracowników Szkoły i/lub innych osób wydawana w celu wspomożenia procesu dydaktycznego lub jako podsumowanie projektu realizowanego z podmiotami zewnętrznymi albo też jako zbiór artykułów naukowych.

Ostatnim rodzajem wydawnictwa jest wydawany przez naszą szkołę periodyk „Policyjne Forum Szkoleniowe”. Jest to czasopismo, stanowiące forum prezentacji zagadnień teorii, praktyki, badań naukowych i opinii z dziedzin znajdujących się w obszarze zainteresowania Policji, w szczególności pionu prewencji, zawierające teksty pracowników Szkoły i/lub innych osób.

Wszystkie nasze publikacje dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce publikacje http://katowice.szkolapolicji.gov.pl/spk/publikacje a jednym z przykładów może być wydany w 2019 r. Leksykon terminów policyjnych 

 

 

Pliki do pobrania

  • 2.84 MB