Komendant Szkoły Policji w Katowicach - Komendant - Szkoła Policji w Katowicach

Komendant Szkoły Policji w Katowicach

p.o. insp. Jarosław Gałuszka

Służbę w Policji rozpoczął w 1991 r. W 1995 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, a następnie pracował w służbie kryminalnej, w  Komisariacie Policji w Czechowicach Dziedzicach, gdzie od 1998 roku pełnił funkcję Zastępcy Komendanta.

Od 2000 roku insp. Jarosław Gałuszka związany jest ze szkolnictwem policyjnym. Obejmował m.in. stanowisko wykładowcy w Zakładzie Nauk Prawnych i Taktyki Kryminalistycznej, eksperta w Wydziale Metodyki i Organizacji Szkolenia, Zastępcy Kierownika Zakładu Prawa i Psychologii, Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej w Szkole Policji w Katowicach, a w 2011 r. mianowany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Insp. Jarosław Gałuszka z wykształcenia jest prawnikiem. Ponadto, na Uniwersytecie Śląskim, ukończył podyplomowe studia pedagogiczne, a także studia z zakresu zarządzania i umiejętności menadżerskich.

Z dniem 4 sierpnia 2014 roku mianowany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Katowicach właściwego w sprawach dydaktycznych.

W 2004 roku został wyróżniony Brązowym Krzyżem Zasługi, w 2010 roku otrzymał Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę, w 2011 roku otrzymał Brązową Odznakę „Zasłużony Policjant” oraz Honorową Odznakę NSZZP, w 2015 roku Srebrną Odznakę „Zasłużony Policjant”.

Kontakt:

Sekretariat tel.: 32 6069 304 lub 47 8516 304, resort.: 8516 304

fax: 32 6069 297 lub 47 8516 279
e-mail: komendant@spkatowice.policja.gov.pl