Zamówienia publiczne archiwum

7/ZP/2013

Nr referencyjny: 7/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 19520000-7, 33631600-8, 33711900-6, 33761000-2, 33763000-6, 39224320-7
Przedmiot: Dostawy Środków czystości i środków specjalistycznych do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 21.10.2013 r. g.10:00

 
Powrót na górę strony