Zamówienia publiczne archiwum

6/ZP/2013

Nr referencyjny: 6/ZP/2013
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 60000000-8
Przedmiot: Usługi transportowe w zakresie przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach na praktyki terenowe odbywające się na terenie miast: Bytomia, Chorzowa, Katowic, Rudy Śląskiej, Tychów, Zabrza, Sosnowca, oraz powiatu Mikołowskiego.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 12.08.2013 r.
 
Powrót na górę strony