Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Zarząd Szkolny Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Szkoły Policji w Katowicach.

Łagódka Grzegorz – przewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów.

Krupa Daniel – wiceprzewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów.

Chechelski Arkadiusz – wiceprzewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów.

Sitko Paweł – wiceprzewodniczący Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów.

Głowacki Bartosz – członek Zarządu Szkolnego NSZZ Policjantów.

 

 

Szkolna Komisja Rewizyjna Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Szkoły Policji w Katowicach.

Konieczny Aleksandra – przewodnicząca Szkolnej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów.

Błoch Rafał – wiceprzewodniczący Szkolnej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów.

Dobaj Paweł – członek Szkolnej Komisji Rewizyjnej NSZZ Policjantów.

 

Dane kontaktowe:

Niezależny Samorządny
Związek Zawodowy Policjantów
Szkoły Policji w Katowicach

gen. Z. W. Jankego 276
40-684 Katowice

telefon komórkowy: 667-542-368
telefon służbowy: (32) 60-69-461 (pn.-pt. w godz. 8.00 -15.00)
telefon resortowy: MSWiA 8516-461 (pn.-pt. w godz. 8.00 -15.00)
poczta e-mail: nszzp@spkatowice.policja.gov.pl

 

 

 

Bieżące informacje dotyczące spraw środowiska policyjnego znajdują się również na poniższych stronach:

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Forum Związków Zawodowych